Enerji Kimlik Belgesi

0
544
Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/yada soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili detayları içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki veya klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, enerji kimlik belgesi G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi veya kısaca EKB denilmektedir.

Yeni Yapılacak ve Mevcut Binalarda EKB sınıfı minimum Hangi Sınıfa Kadar olmalıdır? Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi derslikı en düşük C derslikında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. enerji kimlik belgesi vermeye yetkili firmalar C derslikından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak yada yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.
Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G derslikına kadar her derslik Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Ne Zamana Kadar EKB Alınmalıdır?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici enerji kimlik belgesi fiyat 4. Maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.
Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonrasında yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip hemen hemen yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Doğrusu, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.